top of page

Opplevelsen av å gå i terapi

 

Målet er å hjelpe deg med det som gjorde at du oppsøkte psykolog. Terapien er et samarbeid der vi utforsker innholdet i det du søker hjelp for, og sammen finner måter å få til endring. Helst ønsker jeg at du kjenner en form for lettelse og håp etter hver time, og at det underveis skjer varige endringer. Å tenke på forebyggingstiltak og kjenne til hvordan du støtter deg selv kan være en viktig del av å få til varige endringer. Å akseptere ens livssituasjon og rammene for livet kan også være en forutsetning for å få det bedre.

Det kan være utfordrende å snakke om det som er vanskelig, og å tre inn i eget liv som fullt ut ansvarlig og fri til å skape de endringer vi ønsker. Når man i timene snakker om det som er vanskelig kan man kjenne skam, sorg, sinne, kjedsomhet, irritasjon, forvirring og mange andre følelser. Samtidig kan man kjenne seg hørt og respektert på en ny måte. Det er psykologens ansvar å bringe såre og vanskelige temaer på banen på en hensynsfull måte, som kan hjelpe deg til endring på det området du ønsker. 

 

Varighet

 

Det er individuelt hvor lang tid det tar å få det bedre når man går til psykolog. I dag har psykologer kjennskap til flere teknikker som har vist god effekt ved mange former for problemer vi mennesker kan ha. Disse metodene kan ha ulike tidsrammer. At relasjonen mellom klient og psykolog kjennes trygg er essensielt for bedring, uansett metode.

Det kan ta fra 6-20 timer å kjenne en markant nedgang i symptomer for et spesifikt problem. Hvis problemene en har strekker seg over flere livsområder og på flere måter vil det ofte ta lenger tid. Etter avsluttet terapi kan en også komme tilbake for oppdatering og/eller forebyggingssamtale hvis en ønsker det.

 

Hyppighet

 

Hvor ofte du bør ha time vil variere med hva vanskene gjelder, og faktorer som ønsket tidsbruk og økonomi spiller også inn. Noen ønsker ukentlige timer i starten, for så å spre timene utover etter hvert. Andre ønsker time hver andre eller tredje uke, eller sjeldnere. Det er viktig at det er tid til refleksjon mellom timene. Har man ikke tid til dette kan man vurdere å starte i terapi på et senere tidspunkt for å få bedre effekt av behandlingen. 

Timene

 

Timens varighet er 45 minutter ved enkelttime og 90 minutter ved dobbeltime. Det er psykologens ansvar å passe på at timen avsluttes i tide, og på en passende måte. Vi avtaler neste time mot slutten av hver time. Du kan også ha et fast avtaletidspunkt dersom du ønsker det.

 

Timepris og betaling

 

Timetakstene oppdateres på hjemmesiden under "Priser". Takstene oppdateres 1. januar årlig eller annethvert år. Det er ikke moms på behandlingstimer hos psykolog.
 

Timen betales etter hver gang med bankkort (Visa, Mastercard) eller VIPPS (nummer 11476).

 

Avbestilling

 

Det er 48 timers avbestillingsfrist for avtalt time. 

 

Taushetsplikt

 

Psykologen har full taushetsplikt for alt som kommer frem i samtalene*. Taushetsplikten innebærer også at dersom man møtes utenfor terapisituasjonen vil ikke psykologen ta initiativ til samtale eller hilse på klienten.

*Dersom det kommer frem informasjon om at liv står i fare, eller at barn utsettes for omsorgssvikt, har psykologer derimot plikt til å melde dette videre.

 

Journal

 

Psykologer er forpliktet til å føre journal. Jeg bruker en sikker elektronisk løsning, PsykBase fra leverandøren Aspit. Notater fra timene låses inn i arkivskap. Du kan være trygg på at all informasjon fra timene er fortrolig og forblir innen rommets fire vegger.

bottom of page