Generelt om samtaleterapi

Når vi opplever vanskeligheter i livet, kan ord og dialog brukes som verktøy til å hjelpe oss videre. Særlig når vi deler vanskelighetene med et annet menneske blir det mulig å vri og vende på problemet på en mer objektiv måte, slik at vi kan få nye synsvinkler og et nytt grunnlag å reagere ut fra. På denne måten kan vi skape endring, i atferd, tankemønstre og følelsesliv.

De fleste av oss opplever vanskelige perioder i livet. Hvis du opplever at du strever på en måte som går ut over deg selv, familien eller jobben din, kan det være hjelpsomt å oppsøke en profesjonell samtalepartner. Også under spesielt store omveltninger i livet, eller når man står foran vanskelige valg, er det mange som finner det nyttig med noen samtaler hos psykolog.

Eksistensiell terapi

Utgangspunktet for den humanistisk-eksistensielle retningen i psykologien finner vi hos filosofer som Kierkegaard, Nietzsche og Heidegger. Irvin Yalom og Viktor Frankl er nok de som i størst grad har videreformidlet den eksistensielle innfallsvinkelen i psykologien. Grunnlaget for slik terapi er tanken om at det finnes gitte uforanderlige rammer i våre menneskeliv som kan skape uro for oss, og føre til symptomer og plager av ulik art. Hos Frankl er det vesentlig å se mening i tilværelsen, og at det vil skape uro og nervøsitet dersom vi ikke finner nok mening.

 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en samtaleterapiform som fokuserer på det gjensidige forholdet mellom tanker, følelser, adferd og kroppslige fornemmelser. En viktig del av kognitiv terapi er at klienten lærer å gjenkjenne sine negative tanker og reaksjonsmønstre, åpne opp for nye muligheter, og dermed kan stå mer fritt senere i å velge mer hensiktsmessige løsninger i det som kjennes fastlåst. Kognitiv terapi krever stor grad av dedikasjon og repetisjon for klienten mellom timene.

​Kognitiv terapi, og kognitiv atferdsterapi, er godt dokumenterte behandlingsmetoder for flere ulike former for psykiske plager og vansker.

 

© 2021 Psykolog Siri Sørlie

Victoriapassasjen Arbins gate 2

0253 Oslo

www.privat-psykolog.no