top of page

Generelt om samtaleterapi

Når vi opplever vanskeligheter i livet, kan ord og dialog brukes som verktøy til å hjelpe oss videre. Særlig når vi deler vanskelighetene med et annet menneske blir det mulig å vri og vende på problemet på en mer objektiv måte, slik at vi kan få nye synsvinkler og et nytt grunnlag å reagere ut fra. På denne måten kan vi skape endring, i atferd, tankemønstre og følelsesliv.

De fleste av oss opplever vanskelige perioder i livet. Hvis du opplever at du strever på en måte som går ut over deg selv, familien eller jobben din, kan det være hjelpsomt å oppsøke en profesjonell samtalepartner. Også under spesielt store omveltninger i livet, eller når man står foran vanskelige valg, er det mange som finner det nyttig med noen samtaler hos psykolog.

Eksistensiell terapi

Utgangspunktet for den humanistisk-eksistensielle retningen i psykologien finner vi hos filosofer som Kierkegaard, Nietzsche og Heidegger. Irvin Yalom og Viktor Frankl er nok de som i størst grad har videreformidlet den eksistensielle innfallsvinkelen i psykologien. Grunnlaget for slik terapi er tanken om at det finnes gitte uforanderlige rammer i våre menneskeliv som kan skape uro for oss, og føre til symptomer og plager av ulik art. Hos Frankl er det vesentlig å se mening i tilværelsen, og at det vil skape uro og nervøsitet dersom vi ikke finner nok mening.

 

psykolog_oslo_eksistensiell.jpg

Kognitiv terapi

Psykolog_oslo_kognitiv_terapi.png

Kognitiv terapi er en samtaleterapiform som fokuserer på det gjensidige forholdet mellom tanker, følelser, adferd og kroppslige fornemmelser. En viktig del av kognitiv terapi er at klienten lærer å gjenkjenne sine negative tanker og reaksjonsmønstre, åpne opp for nye muligheter, og dermed kan stå mer fritt senere i å velge mer hensiktsmessige løsninger i det som kjennes fastlåst. Kognitiv terapi krever stor grad av dedikasjon og repetisjon for klienten mellom timene.

​Kognitiv terapi, og kognitiv atferdsterapi, er godt dokumenterte behandlingsmetoder for flere ulike former for psykiske plager og vansker.

bottom of page